Ταχυδρομική Διεύθυνση
Tομέας Επιμόρφωσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λεωφόρος Μακεδονίας 40,
2238 Λατσιά Τ.Θ. 12720,
2252 Λευκωσία

Τηλέφωνο - Κεντρική γραμμή: 22402300

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it