Δελτίο 25 : Δεκέμβριος 2023

Δελτίο 24 : Δεκέμβριος 2022

Δελτίο 23 : Δεκέμβριος 2021

Δελτίο 22 : Δεκέμβριος 2020

Δελτίο 21 : Δεκέμβριος 2019

Δελτίο 20 : Δεκέμβριος 2018

Δελτίο 19 : Δεκέμβριος 2017

Δελτίο 18 : Δεκέμβριος 2016

Δελτίο 17 : Δεκέμβριος 2015

Δελτίο 16 : Δεκέμβριος 2014

Δελτίο 15 : Οκτώβριος 2013

Δελτίο 14 : Νοέμβριος 2012

Δελτίο 13 : Οκτώβριος 2011

Δελτίο 12 : Δεκέμβριος 2010

Δελτίο 11 : Ιούλιος 2009

Δελτίο 10 : Ιανουάριος 2008 - Αύγουστος 2008

Δελτίο 9 : Απρίλιος 2007 - Δεκέμβριος 2007

Δελτίο 8 : Απρίλιος 2006 - Δεκέμβριος 2006

Δελτίο 7 : Σεπτέμβριος 2005 - Φεβρουάριος 2006