Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών, το οποίο αφορά Ειδικούς Εκπαιδευτικούς με τις εξής ειδικότητες: Κωφών, Τυφλών, Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών και Λογοθεραπείας. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο φάσεις: τη Φάση Α που είναι κοινή για όλες τις ειδικότητες και θα έχει διάρκεια 8 συναντήσεων και τη Φάση Β που θα προσφερθεί ανά ειδικότητα και θα έχει διάρκεια 17 συναντήσεων.


Ανακοίνωση έναρξης (10/12/2010)

Ηλεκτρονική εγγραφή εκπαιδευομένων Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει

Ανακοίνωση για ομάδες Α΄ Φάσης (14/1/2010)

Έλεγχος ομάδων Α΄ Φάσης (18/1/2010)

Ανακοίνωση για ομάδες B΄ Φάσης (23/2/2010)

Έλεγχος ομάδων Β΄ Φάσης (23/2/2010)