Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συνεχίζει, και κατά την παρούσα σχολική χρονιά, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) στα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την Κεντρική Επιμόρφωση η οποία θα προσφερθεί με τη μορφή σεμιναρίων και τη συνεχή επιμόρφωση στη σχολική μονάδα, η οποία θα παρέχει στήριξη μέσα στη σχολική μονάδα. Η Κεντρική Επιμόρφωση του Προγράμματος για εκπαιδευτικούς θα αρχίσει στις 12 Οκτωβρίου 2011.

Η Κεντρική Επιμόρφωση θα προσφερθεί σε εργάσιμο χρόνο (8:30π.μ. - 1:00μ.μ.) για 12 γνωστικά αντικείμενα. Από κάθε σχολική μονάδα θα συμμετάσχει ένας εκπαιδευτικός για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος θα επιλεγεί από τη Διεύθυνση του σχολείου, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι. Κάθε εκπαιδευτικός θα παρακολουθήσει δύο ή τρία ολοήμερα σεμινάρια, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο θα επιμορφωθεί.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και στη συνέχεια να ορίσετε και να δηλώσετε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια.

Οι Διευθύνσεις των εξατάξιων Γυμνασίων θα επιλέξουν για την επιμόρφωση εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο γυμνασιακό κύκλο.

Οι Διευθύνσεις των Γυμνασίων στα οποία δεν λειτουργούν και οι τρεις τάξεις ή έχουν λιγότερους από εκατό μαθητές, καλούνται να προβούν στις διευθετήσεις που κρίνουν αναγκαίες, έτσι ώστε και η ομαλή λειτουργία των σχολείων τους να διαφυλαχθεί, αλλά και ένας αριθμός εκπαιδευτικών τους να λάβει μέρος στην επιμόρφωση.

Σημειώνεται πως προτεραιότητα για να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση, θα δοθεί σε άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει οποιαδήποτε επιμόρφωση στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, την προηγούμενη σχολική χρονιά. Στην περίπτωση εκείνη, όπως είναι οι περίπτωση των φιλολόγων, που δηλωθούν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση άτομα που επιμορφώθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά είναι σημαντικό τα άτομα αυτά να δηλωθούν για παρακολούθηση άλλου γνωστικού αντικειμένου από αυτό που έχουν ήδη επιμορφωθεί.

Η Δήλωση Συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν μέρος στην Επιμόρφωση, θα πρέπει να υποβληθεί, με ευθύνη της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο χώρο των ανακοινώσεων με τον τίτλο Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Για την ηλεκτρονική υποβολή χρησιμοποιήστε τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου σας και δηλώστε από τις 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2011.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα των Σεμιναρίων, ανά γνωστικό αντικείμενο, της επαρχίας στην οποία ανήκει η σχολική τους μονάδα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο έχει την ευθύνη υλοποίησης της επιμόρφωσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, δε θα δεχθεί καμία αίτηση αλλαγής της επαρχίας επιμόρφωσης.

Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ήβη Γεωργίου, στο τηλέφωνο 22402370.

 

Εγκύκλιος και παράρτημα

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής