Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία (Έκδοση Α.Γ. Λεβέντη)

Κύπρος. Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία,
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΒΟΣΚΟΣ (Επιμελητής έκδοσης), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αθήνα 2010

Πρακτικά Συμποσίων Α.Κ.Γ.

Διδακτορικές Διατριβές

Άρθρα και παρουσιάσεις για Α.Κ.Γ.

Μελοποιήσεις