Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα Μαθηματικά που θα ξεκινήσουν στις 4 Οκτωβρίου 2011.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, παρουσιάζεται σε πίνακα, το πρόγραμμα των ομάδων επιμόρφωσης ανά επαρχία, τα σχολεία που συμμετέχουν σε κάθε ομάδα, η ώρα και ο χώρος διεξαγωγής της επιμόρφωσης. Τονίζεται πως οι επιμορφώσεις θα πραγματοποιούνται από τις 8.30-10.30 για τους καθηγητές Μαθηματικών που διδάσκουν στην Α τάξη Γυμνασίου και από τις 11.00-.13.00 για τους καθηγητές Μαθηματικών που διδάσκουν στη Β τάξη Γυμνασίου.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τους καθηγητές Μαθηματικών του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα