Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ότι η επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα εσπερινά σχολεία και η οποία είχε προγραμματισθεί για τις 26-29 Σεπτεμβρίου 2011, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο (αρ. φακ. 7.1.08, ημερ. 5/9/2011), αναβάλλεται.

Παρακαλώ να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για την αναβολή. Θα επανέλθουμε με ανακοίνωση για νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης της δράσης.

 

Εγκύκλιος