Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν εφαρμοσμένη μαθησιακή δραστηριότητα με την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα επιλεγούν τρεις προτάσεις για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Microsoft που θα διεξαχθεί στη Λισσαβώνα στις 19-22 Μαρτίου 2012. Η επιλογή θα γίνει με βάση κριτήρια που αναδεικνύουν την πρόσθετη αξία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία με έμφαση σε δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις που αξιοποιούν τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Την επιλογή θα κάνει τριμελής επιτροπή (εκπρόσωπος της Microsoft, εκπρόσωπος του ΠΙ και εκπρόσωπος των διευθύνσεων εκπαίδευσης του ΥΠΠ). Όλες οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με θέμα την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στις 18 Φεβρουαρίου 2012.

Για τους 3 νικητές του διαγωνισμού θα καλυφθούν τα έξοδα του κόστους συμμετοχής στο διαγωνισμό, η μεταφορά και η διαμονή στη Λισσαβώνα.

Ο διαγωνισμός αυτός θα ενισχύσει τις προσπάθειες του ΥΠΠ για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και του ΠΙ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό. Θα μπορεί μέσω του διαγωνισμού να προβληθεί η δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας μέσα από το διάφορα ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, το πρόγραμμα των επιμορφωτών πυρήνων στη σχολική μονάδα και μέσα από τα επιμορφωτικά σεμινάρια. Πληροφορίες για το διαγωνισμό και την υποβολή συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο τηλ. 22402310.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ενημερωτικές συναντήσεις όπου θα παρουσιαστούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό, κριτήρια συμμετοχής και παραδείγματα καλών εφαρμογών ως ακολούθως:

  • Λευκωσία, Τετάρτη 28/9/2011, 3:30 – 5:00 μμ
  • Λεμεσός, Πέμπτη 29/9/2011, 3:30 – 5:00 μμ

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το διαγωνισμό και όπως υποστηρίξετε την προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

 

Εγκύκλιος

Πληροφορίες

Έντυπο Υποβολής Συμμετοχής