Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια των εγκυκλίων με ημερομηνία 1η Ιουνίου 2011 (Aρ. Εγκυκλίου dde2914/dme5458/ dte1292/ pvt65) και 1η Σεπτεμβρίου(Aρ. Εγκυκλίου dde2951/dme5514/ dte1327/ pvt71), καλούμε όσα σχολεία δεν έχουν ορίσει υπεύθυνο Σχολικό Συντονιστή μέχρι τώρα, να το πράξουν άμεσα(το αργότερο μέχρι 16 Σεπτεμβρίου) στην ιστοσελίδα http://www.pi.ac.cy/keea/ictined.htm . Η συμμετοχή όλων των σχολείων είναι απαραίτητη.

Εγκύκλιος 14.09.2011
Εγκύκλιος 01.09.2011
Εγκύκλιος 01.06.2011