Α΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας με θέμα:
«ΑΡΧΑΙΟΙ KΥΠΡΙΑΚΟΙ ΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ»

Υλικό

Προτάσεις αξιοποίησης ανθολογίου

Εργασίες εκπαιδευτικών και μαθητών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επικοινωνία