Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει ότι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, προσφέρεται κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει (Εγκύκλιος με Αρ. Φακ. ΠΙ 7.7.09.16, ημερ. 2/9/2011).

Ανακοίνωση