Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. ΠΙ 7.7.09.16, ημερ. 2/9/2011), σημειώνονται οι πιο κάτω αλλαγές στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τις οποίες πρέπει να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί:

1. Για το μάθημα των Μαθηματικών Α΄ τάξης (Ομάδα- Λεμεσός 2), η συνάντηση που προγραμματίστηκε να γίνει στη Λεμεσό, στις 20/9/2011, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία στο Δημοτικό σχολείο Λεμεσού ΚΗ' και όχι στο Παράρτημα του Π.Ι. στη Λεμεσό.

2. Για το μάθημα της Ιστορίας (Ομάδα-Λεμεσός 2), η συνάντηση που προγραμματίστηκε να γίνει στη Λεμεσό, στις 20/9/2011, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία στο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΖ' και όχι στο Παράρτημα του Π.Ι. Λεμεσό.

 

Εγκύκλιος