Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και στο πλαίσιο δράσεων στήριξης του έργου του εκπαιδευτικού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, διοργανώνει ταχύρρυθμο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα εσπερινά σχολεία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο μέρες και θα διεξαχθεί σε πρωινό χρόνο (8.30 -14.00), την περίοδο 26-29 Σεπτεμβρίου 2011, σε δύο κέντρα όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Δευτέρα, 26/9/2011

8.30 -14.00

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία,

αίθουσα Π213

Εκπαιδευτικοί Εσπερινών Σχολείων επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου

(α’ συνάντηση)

 

Τρίτη, 27/9/2011

8.30 -14.00

 

Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Λεμεσός,

αίθουσα Λ01

Εκπαιδευτικοί Εσπερινών Σχολείων επαρχιών Λεμεσού και Πάφου

(α’ συνάντηση)

 

Τετάρτη, 28/9/2011

8.30 -14.00

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία,

αίθουσα Π213

Εκπαιδευτικοί Εσπερινών Σχολείων επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου

(β’ συνάντηση)

 

Πέμπτη, 29/9/2011

8.30 -14.00

 

Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Λεμεσός,

αίθουσα Λ01

Εκπαιδευτικοί Εσπερινών Σχολείων επαρχιών Λεμεσού και Πάφου

(β’ συνάντηση)

 

Στο σεμινάριο θα διδάξουν οι: Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ΥΠΔΒΜΘ, και Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους, διευθύντρια στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων Αθήνας.

Οι θεματικές περιοχές του σεμιναρίου είναι:
1η ενότητα: Εισαγωγή Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
-Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων
-Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
-Εμπόδια στη μάθηση - ποιοι παράγοντες τα προκαλούν.
-Βασικές θεωρίες μάθησης – Κριτικός στοχασμός
-Τεχνικές διδασκαλίας και μεθοδολογία στην Ε.Ε.
-Οργάνωση διδακτικής ενότητας
-Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων – Δεξιότητες
-Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο

2η ενότητα: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
-Ιστορικό των ΣΔΕ
-Αρχές και φιλοσοφία
-Το πρόγραμμα σπουδών και οι Γραμματισμοί
-Μεθοδολογία και Τεχνικές (Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μέθοδος project)
-Διαφορές με το «τυπικό» Γυμνάσιο
-Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων
-Παραδείγματα - σενάρια από την εμπειρία της Κύπρου

Παρακαλώ να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για την υποχρέωση συμμετοχής τους στο εν λόγω Πρόγραμμα.

 

Εγκύκλιος