Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) έχει αναρτήσει στον ιστοχώρο του σε ηλεκτρονική μορφή το περιεχόμενο του βιβλιαρίου «Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2011-2012», το οποίο προσεχώς θα σταλεί στα σχολεία σε έντυπη μορφή μαζί με άλλο έντυπο υλικό.

Το Π.Ι. θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης για Εκπαιδευτικούς από τις 12 Σεπτεμβρίου 2011, νοουμένου ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εγγραφούν στο σύστημα και εξασφαλίσουν κωδικό που θα ισχύει για το τρέχον έτος 2011-2012.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τον ιστοχώρο του Π.Ι. πενήντα μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου της επιλογής τους και λήγει 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το Π.Ι. θα αποστέλλει μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ειδοποίηση συμμετοχής σε όσους γίνονται δεκτοί σε σεμινάριο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τις Γενικές Οδηγίες και την περιγραφή του σεμιναρίου/των σεμιναρίων που θα επιλέξουν και αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται. Οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να επισκέπτονται τακτικά τον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για να ενημερώνονται για επιπρόσθετα προαιρετικά σεμινάρια που πιθανόν να εξαγγελθούν στο μέλλον, καθώς και για οποιεσδήποτε αλλαγές δυνατόν να προκύψουν στον αρχικό προγραμματισμό.

Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά.

 

Εγκύκλιος

Σχετική σελίδα