Εγκύκλιος

Λευκωσία 14 και 15 Οκτωβρίου 2011
Δήλωση συμμετοχής εκπαιδευτικού
Δήλωση συμμετοχής σχολείου

Η περίοδος δηλώσεων είναι από 23 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 15:00, μέχρι 3 Οκτωβρίου 2011, ώρα 08:00.

Κατάλογος Συμμετεχόντων
Πρόγραμμα