Σας αποστέλλουμε το βιβλιάριο «Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2011-2012» και το βιβλιάριο «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση και Σεμινάρια για Γονείς 2011-2012», στα οποία περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα προαιρετικά σεμινάρια καθώς και για τα σεμινάρια σε σχολική βάση και σεμινάρια για γονείς, που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) προτίθεται να οργανώσει κατά το τρέχον σχολικό έτος. Τα δύο βιβλιάρια καταχωρήθηκαν και είναι στη διάθεσή σας και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Π.Ι.

Σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας το συντομότερο δυνατό την έκδοση και το περιεχόμενο των σεμιναρίων και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους σε αυτά. Σας παρακαλούμε επίσης να κοινοποιήσετε στους Συνδέσμους Γονέων του σχολείου σας την έκδοση και το περιεχόμενο του βιβλιαρίου που αφορά τα σεμινάρια για γονείς. Το Π.Ι. θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης για Εκπαιδευτικούς, στα σεμινάρια σε Σχολική Βάση και στα σεμινάρια για Γονείς από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2011. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τον ιστοχώρο του Π.Ι. Το Π.Ι. θα αποστέλλει μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ειδοποίηση συμμετοχής σε όσους εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες και συνδέσμους γονέων γίνονται δεκτοί σε σεμινάριο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τις Γενικές Οδηγίες και την περιγραφή του σεμιναρίου/των σεμιναρίων που θα επιλέξουν και αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να επισκέπτονται τακτικά τον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για να ενημερώνονται για επιπρόσθετα σεμινάρια που πιθανόν να εξαγγελθούν στο μέλλον, καθώς και για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν στον αρχικό προγραμματισμό.

Παράκληση είναι όπως η παρούσα εγκύκλιος αναρτηθεί στην πινακίδα του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού του σχολείου σας και όπως τα βιβλιάρια βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση του διδακτικού προσωπικού.

Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά.

 

Εγκύκλιος

Σχετική σελίδα