Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της προκήρυξης και υποβολής αιτήσεων στον εν λόγω διαγωνισμό σας ενημερώνουμε ότι η διεθνής κριτική επιτροπή της Microsoft έχει επιλέξει 60 σχολεία διεθνώς για συμμετοχή στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένου του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Τσερίου. Η επιλογή ενός σχολείου από την Κύπρο είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύει τη δράση και την εργασία που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας.

Σημειώνω ότι τα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ήταν η πραγματοποίηση δημιουργικών δράσεων και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε σχέση με την Τεχνολογία στα σχολεία.

Το Πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στα σχολεία που επιλέγηκαν να παρουσιάσουν και να αναδείξουν καινοτόμες δράσεις και να τύχουν υποστήριξης από συμβούλους εμπειρογνώμονες σε θέματα ηγεσίας και ΤΠΕ. Τα σχολεία θα συμμετάσχουν στη διεθνή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Washington DC το Νοέμβριο 2011. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της χρονιάς τα σχολεία θα συνεργαστούν με άλλα σχολεία άλλων χωρών και με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων θα υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις στη σχολική τους μονάδα.

Υπενθυμίζω ότι το Πρόγραμμα υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στα πλαίσια της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την Εταιρεία Microsoft και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο «Συνεργάτες στη Μάθηση». Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κατά τη σχολική χρονιά 2010-11 η Κύπρος συμμετείχε στο Πρόγραμμα με το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης στην Πάφο.

Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο εν λόγω πρόγραμμα και ευελπιστούμε στη συνέχεια της ουσιαστικής εργασίας που διεκπεραιώνουν με στόχο τη συμμετοχή τους την επόμενη χρονιά.

 

Εγκύκλιος