Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας για επιτυχή εφαρμογή του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ)/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) κατά τη νέα σχολική χρονιά 2011-2012, η ομάδα των Αναλυτικών Προγραμμάτων για την ΠΕ/ΕΑΑ βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης και ετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα στηρίξει και θα βοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη εξέταση και επεξεργασία των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την ΠΕ/ΕΑΑ.

Για το σκοπό αυτό έχει ήδη σταλεί στα σχολεία το βιβλίο «Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση» το οποίο αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό υλικό για την επεξεργασία των θεματικών ενοτήτων Φτώχια, Τουρισμός, Παραγωγή και Κατανάλωση, Ερημοποίηση, Μέσα Μεταφοράς. Στη βάση αυτού και σε μια προσπάθεια να ετοιμασθεί ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό που να στηρίζει αποτελεσματικά το έργο των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία όλων των θεματικών ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος, η ομάδα του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ προτίθεται να οργανώσει τράπεζα υλικού, και να συγκεντρώσει υλικό που έχει ήδη παραχθεί από τα σχολεία, στα πλαίσια της υλοποίησης περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το υλικό μπορεί να είναι σχετικό με τα πιο κάτω θέματα:

 • Απορρίμματα
 • Ενέργεια
 • Νερό
 • Βιοποικιλότητα
 • Δάσος
 • Κλιματικές αλλαγές.

Στόχος είναι να συγκεντρωθεί, να αξιολογηθεί και να αναδειχθεί το υλικό που έχει παραχθεί από τη βάση των εκπαιδευτικών, να διαχυθεί και να αξιοποιηθεί από το σύνολο των σχολικών μονάδων. Όλο το υλικό θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Το υλικό είναι προτιμότερο να σταλεί σε Cd, ούτως ώστε να μπορεί να τύχει επεξεργασίας και επιμέλειας και μπορεί να έχει την πιο κάτω μορφή:

 • Σχέδια μαθήματος που έχετε οργανώσει με βάση τις πιο πάνω θεματικές.
 • Φύλλα εργασίας για τα αντίστοιχα θέματα.
 • Δραστηριότητες σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα. Είναι σημαντικό στις δραστηριότητες να αναφέρεται ο σκοπός και οι στόχοι, η πορεία εφαρμογής τους και τα μέσα και υλικά που απαιτούνται για την εφαρμογή τους.
 • Περιβαλλοντικά παιχνίδια που να αφορούν στα πιο πάνω θέματα. Είναι σημαντικό να περιγράφεται ο σκοπός, οι στόχοι, η πορεία σχεδιασμού του και οι κανόνες του παιχνιδιού. Μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφικό υλικό του παιχνιδιού αν το έχετε ήδη κατασκευάσει.
 • Δημιουργικές κατασκευές, όπου να περιγράφεται η πορεία σχεδιασμού και κατασκευής τους. Όπου υπάρχει φωτογραφικό υλικό είναι χρήσιμο να επισυνάπτεται.
 • Πειράματα: Αναφορά στο σκοπό διεξαγωγής τους και στην πορεία εκτέλεσής τους.

Το πιο πάνω υλικό είναι ενδεικτικό για το τι μπορεί το κάθε σχολείο να αποστείλει. Μπορείτε να αποστείλετε οποιοδήποτε άλλο υλικό θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών. Το υλικό είναι καλό να προέρχεται από διάφορα μαθήματα που έχουν αξιοποιηθεί για τη μελέτη των πιο πάνω θεματικών ενοτήτων.

Είναι σημαντικό στο υλικό που θα στείλετε να αναγράφεται το όνομα του σχολείου, το όνομα του/των εκπαιδευτικού/ων που το ετοίμασαν και η τάξη στην οποίο εφαρμόσθηκε.

Παρακαλείσθε όπως το υλικό αποσταλεί ή παραδοθεί ιδιοχείρως μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011:

α) για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου:

Φ/δι κ. Αραβέλλας Ζαχαρίου
(Υλικό για Αναλυτικό Πρόγραμμα ΠΕ/ΕΑΑ)
Τ.Θ. 12720,
2252 Λευκωσία

Τηλ. επικοινωνίας: 22402352

 

β) για τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού:

Φ/δι κ. Γιώργου Γεωργίου, ΕΔΕ
(Υλικό για Αναλυτικό Πρόγραμμα ΠΕ/ΕΑΑ)
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Βασιλέως Κωνσταντίνου 131
ΤΘ 56061
3304 Λεμεσός

Τηλ. επικοινωνίας: 25870280

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα που αναγράφονται πιο πάνω.

 

Εγκύκλιος