Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμων εγκυκλίων με ημερ. 2/5/2011 και 5/5/2011, σας πληροφορώ ότι για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, το επιμορφωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην επιμόρφωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κάτω από το σύνδεσμο «Τομέας Επιμόρφωσης».

Παρακαλούνται τα άτομα που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση να εκτυπώσουν το  επιμορφωτικό υλικό και να το πάρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιμόρφωσης.

 

Εγκύκλιος