Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) κατά την σχολική χρονιά 2011 - 2012 θα διοργανώσει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοπροαχθέντες Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο καλείστε να παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (σχέδια υπηρεσίας) η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική.

Στα πλαίσια του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί ένας πρώτος κύκλος επιμόρφωσης που περιλαμβάνει τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2011, όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή του σχολείου, κατά τα πρώτα στάδια της ανάληψης των καθηκόντων του. Το πρόγραμμα των συναντήσεων επισυνάπτεται.

Ανάλογα με την έδρα σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις συναντήσεις είτε στο Π.Ι. στη Λευκωσία είτε στο Παράρτημα του Π.Ι. στη Λεμεσό (οδός Φειδίου και Λεκορπουζιέ 31). Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν μεταξύ των ωρών 8:30 και 13:00.

Οι υπόλοιπες συναντήσεις (δεύτερος κύκλος) του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011 -2012. Μέσα στον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ενημερωθείτε με σχετική εγκύκλιο για την ημερομηνία έναρξης του δεύτερου κύκλου των συναντήσεων.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Α΄ Κύκλου Συναντήσεων του Προγράμματος Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης 2011 – 2012

Α/Α Θέμα συνάντησης Ομάδα Α΄: Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας & Αμμοχώστου Ομάδα Β΄: Επαρχίες Λεμεσού & Πάφου
1. Νομοθεσία – Επικοινωνία με το ΥΠΠ 17.5.2011 25.5.2011
2. Αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση σχολείου 1.6.2011 30.5.2011
3. Ο ρόλος του διευθυντή κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 7.6.2011 7.6.2011

 

Εγκύκλιος