Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου (αριθ. Φακ. ΠΙ 7.7.06.13.3 και ημερ. 17 Σεπτεμβρίου 2010) σας υπενθυμίζουμε ότι η Γ΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Κεντρική Επιμόρφωση) για τους Μέντορες και Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης θα προσφερθεί  σε κεντρικό επίπεδο από τις 23 Μαΐου μέχρι και τις 27 Μαΐου 2011.

Συγκεκριμένα, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι:

  • Το πρόγραμμα της Γ΄ Φάσης για κάθε ομάδα φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. Οι ομάδες, ο χώρος, η διάρκεια των συναντήσεων και ο συνδυασμός ημερών παρακολούθησης του προγράμματος παραμένουν τα ίδια όπως και στις προηγούμενες  Φάσεις (Α΄ και Β΄) του προγράμματος.
  • Υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της κεντρικής επιμόρφωσης στην Γ΄ Φάση, να έχουν μαζί τους τα εξής: α) τα Εργαλεία Αναστοχασμού (νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί) και

β) τα Εργαλεία Διεξαγωγής Παρατηρήσεων (μέντορες), πάνω στα οποία θα βασιστούν οι συναντήσεις που θα έχουν αναστοχαστικό χαρακτήρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συμπληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, εφόσον έχει παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα της κεντρικής επιμόρφωσης και έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές παρουσιάζονται στη σχετική εγκύκλιο με Αρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 και ημερομηνία 17/09/2010, στο σημείο Αξιολόγηση του Προγράμματος.

Οι μέντορες που έχουν συμπληρώσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010 μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στις συναντήσεις της Γ΄ Φάσης του προγράμματος. Άδεια παρακολούθησης της συνάντησης σε πρωινό χρόνο έχει εξασφαλιστεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθήσουν και τις δύο συναντήσεις.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου σας που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα για τα πιο πάνω.  Για τυχόν απορίες παρακαλώ όπως απευθύνεστε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 22402345.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα Α