Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ πως κατά την περίοδο 13 - 27 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με στόχο:

  • Την ενημέρωση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την πορεία υλοποίησής της,
  • Τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης την επόμενη σχολική χρονιά,
  • Την ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα.

Η επιμόρφωση θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες, από τις 8:30π.μ. μέχρι τις 13:00μ.μ., και οι Διευθυντές θα πρέπει να βρίσκονται κατά τις δύο μέρες της επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό κέντρο που έχει οριστεί για την επιμόρφωσή τους πριν τις 8.30π.μ.

Οι Διευθυντές έχουν ενταχθεί σε οκτώ (8) ομάδες οι οποίες έχουν προκύψει από το διαχωρισμό των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων σύμφωνα με τη γεωγραφική τους θέση και καλούνται να παρουσιαστούν στο επιμορφωτικό κέντρο που έχει οριστεί για την ομάδα τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των πιο πάνω επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για τους Διευθυντές των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων γι’ αυτό και θα τηρηθεί κατάλογος παρουσιών. Όσοι Διευθυντές αφυπηρετούν μπορούν, αν το επιθυμούν, να μην παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το σχολείο να εκπροσωπηθεί από Βοηθό Διευθυντή.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Ι: Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα-Αμμόχωστος Πάφος