Κατάλογος Συνέδρων

Σε περίπτωση που κάποιος /κάποια εκπαιδευτικός, που έχει επιλεγεί, αδυνατεί να συμμετάσχει στο Συνέδριο, παρακαλούμε να ενημερώσει εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή στα τηλέφωνα 22402458 & 96372933.

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό παρακολούθησης στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τα πορίσματα των βιωματικών εργαστηρίων.