Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Φιλολόγους του σχολείου σας ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργανώνει Συνέδριο με τίτλο «Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Αντικρίζοντας το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Μαΐου 2011, στο χώρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου επισυνάπτεται και αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Κ., μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο και στα εργαστήρια.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια. Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση, εστιάζοντας κυρίως σε σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και καινοτόμες πρακτικές, σε σχέση και με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες του συνεδρίου θα περιστραφούν γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

  • Προβολή των ιδιαίτερων τρόπων με τους οποίους η λογοτεχνία επεξεργάζεται, προσομοιώνει, αποδομεί και αναδομεί την πραγματικότητα.
  • Προώθηση της γλωσσικής, αισθητικής και πολιτισμικής αγωγής των μαθητών, με έμφαση στον κριτικό λογοτεχνικό γραμματισμό.
  • Προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων με στόχο την ανίχνευση αξιών - στάσεων -συμπεριφορών που συνθέτουν το ήθος του σύγχρονου ενεργού και δημοκρατικού πολίτη.
  • Διδασκαλία προσανατολισμένη στην καλλιέργεια ιδιοτήτων και ικανοτήτων που θεωρούνται ως δεξιότητες-κλειδιά του μορφωμένου ανθρώπου στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
  • Διευκρινίσεις για τη διδακτική πρακτική και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των λογοτεχνικών κειμένων με γνώμονα το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας και το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν 180 φιλόλογοι από τη Μέση Γενική, τη Μέση Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση και τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 27 Απριλίου 2011. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο και τα βιωματικά εργαστήρια (22 σύνεδροι ανά εργαστήριο) θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής.

Ο κατάλογος των συνέδρων που θα επιλεγούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 29 Απριλίου 2011. Σε περίπτωση που κάποιος /κάποια εκπαιδευτικός, που θα έχει επιλεγεί, αδυνατεί να συμμετάσχει στο Συνέδριο, παρακαλούμε να ενημερώσει εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή στα τηλέφωνα 22402458 & 96372933.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση για την επιτυχία του Συνεδρίου.

 

Εγκύκλιος

Σελίδα συνεδρίου

Αίτηση συμμετοχής