Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης διοργανώνει, στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) στα δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά (εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) νηπιαγωγεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τις/τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης».

Στα πλαίσια του προγράμματος θα προσφερθούν επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την προσέγγιση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων στο νηπιαγωγείο με βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία των νέων Α.Π. (γλωσσική αγωγή, μαθηματικά/φυσικές επιστήμες, φυσική αγωγή, μουσική αγωγή, εικαστική αγωγή και κοινωνικά θέματα). Στόχος του Υπουργείου είναι όπως, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τα επόμενα χρόνια, όλες/οι οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στα δημόσια, κοινοτικά και εγκεκριμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία παρακολουθήσουν επιμόρφωση σε δύο τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενα.

Για τη φετινή σχολική χρονιά η επιμόρφωση των νηπιαγωγών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αφορά τη γλωσσική και μουσική αγωγή. Κάθε νηπιαγωγός, ανάλογα με την ομάδα στην οποία εντάχθηκε το σχολείο της/του, θα παρακολουθήσει τρία δίωρα σεμινάρια σε εργάσιμο χρόνο (8:00π.μ. - 10:00π.μ. ή 11:00π.μ. – 1:00μ.μ.) σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των νέων Α.Π. Προσχολικής Εκπαίδευσης και τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων της γλωσσικής και μουσικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο.

Από κάθε νηπιαγωγείο (δημόσιο, κοινοτικό και εγκεκριμένο ιδιωτικό) θα συμμετέχει μια/ένας εκπαιδευτικός για κάθε ένα από τα δύο γνωστικά αντικείμενα, ο οποίος θα επιλεγεί από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτεται το πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα δύο γνωστικά αντικείμενα καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα νηπιαγωγεία που θα συμμετέχουν σε κάθε ομάδα επιμόρφωσης, την ημερομηνία, το χώρο και την ώρα διεξαγωγής κάθε σεμιναρίου.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των δημόσιων, κοινοτικών και εγκεκριμένων ιδιωτικών νηπιαγωγείων όπως επιλέξουν την/τον εκπαιδευτικό που θα παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά σεμινάρια και την/τον ενημερώσουν σχετικά με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τους χώρους διεξαγωγής τους ώστε να παρευρεθεί σε αυτά με βάση το πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί.

Σημειώνεται πως όσες/όσοι νηπιαγωγοί δεν παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια φέτος θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν την επόμενη σχολική χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας το «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τις/τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων Α.Π.» θα συνεχιστεί κανονικά.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Ι