Μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα μαθήματα Βιολογίας, Χημείας και Γεωγραφίας στα Γυμνάσια («Μπόλιασμα»)

Εκπαιδευτικοί Βιολογίας, Χημείας, Γεωγραφίας που θα συμμετέχουν στη μικρής κλίμακας ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων («Μπόλιασμα») στα Γυμνάσια

Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής συναντήσεων Μάχιμων Εκπαιδευτικών Βιολογίας – Χημείας – Γεωγραφίας που θα αναλάβουν το μπόλιασμα στα Γυμνάσια