Μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Γυμνάσια («Μπόλιασμα»)

Εκπαιδευτικοί Γυμνασίων που θα συμμετέχουν στη μικρής κλίμακας ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων («Μπόλιασμα»)

Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής συναντήσεων Μάχιμων Εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν το μπόλιασμα ανά γνωστικό αντικείμενο