Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης οι οποίοι κατέχουν πολύ καλές δεξιότητες χρήσης Η.Υ.


Σκοπός:

Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και προκλήσεις στο Διαδίκτυο και να έρθουν σε επαφή εμπειρικά με το υλικό το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλους φορείς. Τέλος, αναμένεται από τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στην τάξη μαθησιακές εισηγήσεις για το θέμα.


Περιεχόμενο:

  • Ενημέρωση για τις δυνατότητες και προκλήσεις στο Διαδίκτυο
  • Παρουσίαση / εξερεύνηση υλικού το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλους φορείς
  • Παιχνίδια και Εκπαίδευση (παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής SimSafety) και παρουσίαση μαθησιακών εισηγήσεων
  • Αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού για σχεδιασμό μαθησιακών εισηγήσεων
  • Παρουσίαση καλών πρακτικών, προστασία στην τάξη, στο σπίτι και εκτός
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων
  • Εφαρμογή μαθησιακών εισηγήσεων από τους συμμετέχοντες στην τάξη και ανατροφοδότηση / συζήτηση


Τόπος και χρόνος:

Λευκωσία, 2, 9, 16, 23 Φεβρουαρίου, 2, 9 Μαρτίου 2011
Λάρνακα, 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου, 3, 10 Μαρτίου 2011
Λεμεσός, 2, 9, 16, 23 Φεβρουαρίου, 2, 9 Μαρτίου 2011
Πάφος, 16, 23, 30 Μαρτίου, 6, 13 Απριλίου, 4 Μαΐου 2011


Αριθμός συναντήσεων:
6


Ώρα:
3:30 μ.μ. - 6:00 μ.μ.


Μέγιστος αριθμός συμμετοχών:
20


Εισηγητές:
Αναστασία Οικονόμου, Ζωή Θράσου, Γιώργος Μιχαήλ, Αλέξανδρος Κοφτερός