26/1/2011

Διευθυντές/ντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών (ιδίου ή παρομοίου με τα Δημόσια τύπου)
Δημοτικών

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σημειώνεται η πιο κάτω αλλαγή στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Φάση Γ):

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Ε.Α.Α. Πάφος 8/2/2011 15/02/2011 Ι΄ Δημοτικό Πάφου

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας όπως προσέλθουν στην επιμόρφωση σύμφωνα με την πιο πάνω αλλαγή.