Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2008, είχε τεθεί σε εφαρμογή (από το Σεπτέμβριο του 2008) το “Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου”. Την ευθύνη για τη λειτουργία του Προγράμματος ανέλαβε η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης ενώ το ΚΕΕΑ, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αξιολόγησε τη δομή, τη λειτουργία/εφαρμογή και τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος. Τη σχολική χρονιά 2010-11 ήταν ο δεύτερος κύκλος αξιολόγησης του Προγράμματος ο οποίος περιλάμβανε τους ...

Αναλυτική Περιγραφή

Αποτελέσματα