Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Π.Ι.Κ.), το Κ.Ε.Ε.Α ανέλαβε την αξιολόγηση των Προγραμμάτων αυτών. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης ήταν να συντείνει στην ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση Προγραμμάτων επιμόρφωσης του Π.Ι.Κ. στη βάση πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών και εκτιμήσεων, καθώς και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με την προετοιμασία και συνεχιζόμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών ηγετών ...

 

Αναλυτική Περιγραφή