Ομογενείς

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Παναγιώτης Σάββα
Phone +357 22402327

Ελένη Ζάνου
Phone +357 22402332

Περιγραφή Προγράµµατος

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού σε χώρες όπου υπάρχουν εστίες Ελληνισµού, προσφέρει από το 2000 σχετικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης. Το εν λόγω Πρόγραμμα αρχικά απευθυνόταν σε Οµογενείς Εκπαιδευτικούς που προέρχονταν από χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Από το σχολικό έτος 2017- 2018, και κατόπιν αξιολόγησης του Προγράμματος και σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου της Κυπριακής Δηµοκρατίας (αρ. Απόφασης 81.738, ηµερ. 2/12/2016) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει το Πρόγραμμα σε εκπαιδευτικούς που προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν κοιτίδες Ελληνισµού και διδάσκουν τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Η θετική σχέση που ανέπτυξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με περισσότερους/ες από διακόσιους εκπαιδευτικούς μέχρι στιγμής και η διάθεσή για συνεχή αναβάθμιση του εν λόγω Προγράμματος, αντανακλάται στην ποιότητα των εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα κάθε χρόνο.

Το Πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρεί τους/τις Ομογενείς Εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες που επιθυμούν την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική μάθηση και διαρκώς αναβαθμίζεται με στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών.