Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 17/10/23 για τη διεξαγωγή του CYPRUS STEAME FESTIVAL 2023 και του Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, τα οποία θα διεξαχθούν την Παρασκευή και το Σάββατο 1-2 Δεκεμβρίου 2023 στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου, επισυνάπτεται το πρόγραμμα της διημερίδας και οι περιγραφές των Διαδραστικών Περιπτέρων που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια CYPRUS STEAME FESTIVAL 2023, για μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

Επίσης, καλείστε να δηλώσετε τα εργαστήρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας google, στη διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfc7lccBf-7BZYvwbzOjpjGhluQj1Ks8_nnDfCo8-xTaTsGw/viewform

Πρόγραμμα και περιγραφή εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς