Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ “STEAME TEACHER FACILITATORS ACADEMY (STEAME-ACADEMY)”

STEAME-ACADEMYΤο Έργο στοχεύει στη δημιουργία του Δικτύου Ακαδημιών Εκπαιδευτικών και επικεντρώνεται στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. Δημιουργώντας δίκτυα και κοινότητες πρακτικής, το έργο θα φέρει σε επαφή παρόχους αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, για να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές και προγράμματα για επαγγελματική μάθηση. Η συνεργασία θα ενισχύσει επίσης την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτών εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, προωθώντας προγράμματα μικτής κατάρτισης και ανταποκρινόμενη στις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Το έργο θα δοκιμάσει μοντέλα κινητικότητας και θα ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών STEAME για την προώθηση της βιώσιμης συνεργασίας και την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Στο Έργο συμμετέχουν 14 διαφορετικοί οργανισμοί από 9 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο μπορείτε να δείτε εδώ https://steame-academy.eu/ .