Γίνεται ενημέρωση για το καταληκτικό συνέδριο του χρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ της ΕΕ. Let’s Get Outside Now: Be, Learn, Grow Outdoors – GrowLearnOut (GLOW). Το GLOW ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς Να Είναι, Να Μαθαίνουν και Να Αναπτύσσονται σε Υπαίθριους Χώρους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία, στις 10/11/2023 (16:00-19:30). Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι εταίρος στο έργο. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο SYNTHESIS Center for Research and Education που επίσης είναι ένας από τους εταίρους στο έργο. Η πρόσκληση είναι ανοικτή για το κοινό.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική Γλώσσα. Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η ατζέντα της εκδήλωσης.

Απαραίτητη Φόρμα εγγραφής μέχρι τις 8/11: https://forms.gle/ZcA3j6WTW6rPSktB6

Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Τελετών Τάσσος Παπαδόπουλος του Πανεπιστημίου Frederick

Σελίδα Facebook GLOW

Πρόσκληση

Πρόγραμμα