Επικοινωνία

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως εισηγητές/εισηγήτριες σε Σεμινάριο στη Σειρά Σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Το Πρόγραμμα προσφέρεται για έβδομη συνεχή χρονιά και οργανώνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης στους εκπαιδευτικούς. Το Πρόγραμμα για την τρέχουσα περίοδο 2022 -2023 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Τα Σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής τους πρακτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων, καθώς και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικής φύσεως θέματα ως αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην τάξη.

Δηλώσεις εισηγήσεων σεμιναρίων

Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρουσιάσουν εισήγηση στο Πρόγραμμα, παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, (κατηγορία Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»), μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2022.

 

Δηλώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων

Τα Σεμινάρια πρόκειται να πραγματοποιηθούν την περίοδο ΦεβρουαρίουΜαΐου 2023

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν  σεμινάριο που θα επιλέξουν, μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Παρακολούθησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, (κατηγορία Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»), από τις 3 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και 7 (επτά) ημέρες πριν την πραγματοποίηση κάθε σεμιναρίου. Για το Πρόγραμμα των Σεμινάριων: βλ. Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.