Σεμινάρια για γονείς

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 2023-2024

Η αξιολόγηση των Σεμιναρίων για Γονείς θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, από τον Σύνδεσμο Γονέων.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα όπως οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί αξιολογούν ατομικά μέσω του συνδέσμου αξιολόγησης https://forms.gle/UvWk32sDyq7zFk8S9 ή στο ακόλουθο QR CODE:

QR code γονείς

Σε περίπτωση που το Σεμινάριο έχει δύο ή περισσότερες συναντήσεις, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται αφού συμπληρωθούν όλες οι συναντήσεις του Σεμιναρίου και όχι για κάθε συνάντηση ξεχωριστά.