Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Επικοινωνία

Καλυψώ Απέργη

Phone22402375

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ανδρέας Γεωργούδης

Phone22402332

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψηφίων Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας το οποίο απευθύνεται σε υποψήφιους καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος, είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διορισίμων εκπαιδευτικών «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα)» και καλούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας για καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, οι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθήσουν ειδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, το οποίο προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η γνωριμία των υποψήφιων καθηγητών με το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία, τόσο στον Γυμνασιακό όσο και στον Λυκειακό Κύκλο, αλλά και η κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού για τη διδασκαλία του μαθήματος.