Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπενθυμίζει ότι το Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης  θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ οι εκπαιδευτικοί παγκύπρια καλούνται να παρακολουθήσουν σεμινάρια που προσφέρονται στην επαρχία του σχολείου στο οποίο υπηρετούν. Επισυνάπτεται ο επικαιροποιημένος ΤΕΛΙΚΟΣ κατάλογος των σεμιναρίων του Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με σχετικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες και τους χώρους διεξαγωγής αλλά και τους εισηγητές/εισηγήτριες.

Στις περιπτώσεις μεταθέσεων ή νέων διορισμών, οι εκπαιδευτικοί που επηρεάζονται, πρέπει, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του προφίλ τους (π.χ. δήλωση/αλλαγή επαρχίας και σχολείου) να εντοπίσουν σεμινάρια από την πλατφόρμα εγγραφών στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και να παρακολουθήσουν το εν λόγω σεμινάριο, προσκομίζοντας στον εισηγητή/εισηγήτρια την ανακοίνωση μεταθέσεων/διορισμών που περιλαμβάνει το όνομά τους.  Σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία επικαιροποίησης προφίλ βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.

 

Κατάλογος σεμιναρίων