Εθνική Στρατηγικής

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023

Πρόεδρος
Δρ Έλενα Χατζηκακού, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου – Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Μέλη
Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ)
Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη ΥΣΕΑ, Προϊσταμένη ΟΑΠ, Συντονίστρια ΕΑΥΠ Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ)
Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ)
Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ)
Πόλυς Γιάννακας, Επιθεωρητής ΜΤΕΕΚ Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ)
Στάλω Αυξεντίου, Λειτουργός στη ΔΜΓΕ Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ)
Διαμάντω Ζίζιρου, Λειτουργός ΥΣΕΑ Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ)
Μαρίλια Παντζιαρή, Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ)
Φωτεινή Κουρουφέξη, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ)
Γιώτα Παναγιώτου, Λειτουργός ΠΑ.ΒΙ.Σ. Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ)
Χριστιάνα Σταύρου, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Δρ Παναγιώτα Μάμα Αγαπίου, Παιδοψυχίατρος – ΥΨΥ Παιδιών και Εφήβων Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ)
Βύρωνας Βύρωνος, Υπαστυνόμος, Υπεύθυνος Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αστυνομία
Κωνσταντία Λίλλη, Υπαστυνόμος Αρχηγείου Αστυνομίας, Κλάδος Διαχείρισης Νεανικής Παραβατικότητας, Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Ομάδων (ΥΔΥΕΠ - Αστυνομία - ΥΔΔΤ) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
Κατερίνα Κληρίδου, Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Δρ Μάριος Αργυρίδης Επιστημονικός Συνεργάτης