Εκπαιδευτικοί δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην Ημερίδα μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών για τα προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

https://www.pi-eggrafes.ac.cy

www.pi-eggrafes.ac.cy

Άλλοι συμμετέχοντες

Εξωτερικοί συνεργάτες, εκπαιδευτικοί από Ευρώπη, ερευνητές, φοιτητές και φοιτήτριες, μαθητές και μαθήτριες

Πατήστε για δήλωση συμμετοχής

Gform