Kerli Požogina

Kerli PožoginaΗ Kerli Požogina υπηρετεί ως Συντονίστρια Έργων στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Εσθονίας, έχοντας 19 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη σχολείων για την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αναλυτικών προγραμμάτων, της ψηφιακής επιμόρφωσης και της καθοδήγησης στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Το έργο της επικεντρώνεται στην ψηφιακή ικανότητα και τις στρατηγικές μάθησης και αντανακλά το πάθος της στο να ενδυναμώνει μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς με εργαλεία επιτυχίας.

 

Lidija Kralj

Lidija KraljH Lidija Kralj είναι διεθνούς φήμης επιστήμονας και ειδικός στην ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη στην Εκπαίδευση. Είναι μέλος των ομάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Δεδομένα στην Εκπαίδευση και την Ψηφιακή Εκπαίδευση και το Ασφαλέστερο Διαδίκτυο. Επίσης, είναι μέλος ομάδων της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι σύμβουλος εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και συγγραφέας ψηφιακών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού. Είχε εργαστεί στο Υπουργείο Επιστήμης και Εκπαίδευσης της Κροατίας, όπου ηγήθηκε των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της ψηφιακής εκπαίδευσης, των ευφυών μαθησιακών δεδομένων (Learning Analytics), της λήψης αποφάσεων με βάση ευφυή μαθησιακά δεδομένα και της γενικότερης αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αναλυτικού. Η Lidija είναι λέκτορας Μαθηματικών και Πληροφορικής με 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της καθώς επίσης και υπεύθυνη διεξαγωγής ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με την ψηφιακή εκπαίδευση. Στο παρόν στάδιο εργάζεται ως ανώτερη αναλύτρια στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων (European Schoolnet).

 

Δημήτρης
Παπαχαραλάμπους

O Δημήτρης Παπαχαραλάμπους είναι προϊστάμενος στο τμήμα Ερευνών, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Mέσων και Eπικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). Έχει μακρά υπηρεσία ως εκπαιδευτικός και διευθυντικό στέλεχος στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση και ως διδάσκων στα θεματικά πεδία της Ειδικής Αγωγής, Πολιτισμικών Σπουδών, Πολιτιστικής Διαχείρισης και Πολιτισμικών Αναπαραστάσεων στον Κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο τμήμα Ε-ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Eπικοινωνίας του ΕΜΠ.