Σάββατο 13 Μαΐου 2023, 08:45 - 13:00

Ημερίδα με θέμα: «Η εκπαίδευση STEM μέσω των αρχαιολογικών επιστημών: συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν»

Εγκύκλιος

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Εργαστήρια

Αφίσα

Βιογραφικά

Χάρτης

Παιδαγωγικό υλικό