Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

08:00 – 08:30 Εγγραφές
08:30 – 08:40 Καλωσόρισμα από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Έλενα Χατζηκακού
08:40 – 08:45 Χαιρετισμός από την κ. Θέμιδα Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC) - σε βιντεοσκόπηση
08:45 – 09:00 Χαιρετισμός και έναρξη των εργασιών της ημερίδας από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη
09:00 – 09:20 Ψηφιακές Δεξιότητες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα - Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου
09:20 – 09:25 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
09:25 – 09:50 «Η Ψηφιακή Εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Εσθονίας»,
Kerli Požogina, Διευθύντρια Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Εσθονίας
09:50 – 10:15 «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση: δεδομένα και προκλήσεις»,
Lidija Kralj, Ειδική εμπειρογνώμονας για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ψηφιακή εκπαίδευση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο
10:15 – 10:45 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των κ. Νεόφυτου Παπαδόπουλου, Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Kerli Požogina και κ. Lidija Kralj
Συντονίζει ο Δρ Ζαχαρίας Ζαχαρία, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
10:45 – 11:05 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:05 – 12:30 Παρουσιάσεις από σχολεία που συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 1. Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο
 2. Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες
 3. Καταγράφουμε τη Μνήμη - Παραγωγή Μαθητικών Ντοκιμαντέρ
 4. Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, Social Radio 2.0
 5. Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο
 6. Τεχνολογίες Εκτεταμένης (Εικονικής & Επαυξημένης) Πραγματικότητας στην εκπαίδευση
 7. Learning from the Extremes - Πιλοτικά Σχολεία
12:30 – 13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
13:00 – 15:00 Παράλληλα εργαστήρια:
 1. Cin(e)περίληψη στην τάξη: Βιωματικό εργαστήριο συμπεριληπτικής κινηματογραφικής παιδείας
    - Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ελλάδα)
 2. Εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση μικρού υπολογιστή Micro:bit
    - Νικόλας Κανάρης, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 3. Ξυπνώντας τον ακτιβιστή / την ακτιβίστρια μέσα μου: Ένα πλαίσιο εφαρμογής ενεργού πολιτότητας στο σχολείο από το Έργο Social Radio 2.0
    - Μαριάννα Ιωάννου, Άννα Τσιάρτα, Λειτουργοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 4. Τεχνητή Νοημοσύνη και σχολική εκπαίδευση
    - Θεοδώρα Κακουρή, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 5. Τεχνολογίες Εκτεταμένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση: από το Cardboard στο Quest VR
    - Χρίστος Ρουσιάς, Καθηγητής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 6. (Σ)ΕΞηγώντας τις σχέσεις των παιδιών και των εφήβων στον διαδικτυακό κόσμο
    - Παναγιώτα Χατζηττοφή, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας