Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»
08:00-15:00

Εγκύκλιος | Πρόγραμμα | Αφίσα

Παρακολουθήστε
https://www.youtube.com/watch?v=efQ3ADmAWx0

 

Αξιολόγηση Ημερίδας: https://forms.gle/1aCKxMw85pZCoF8C6

 

Καινοτόμα Σχολεία και
Εκπαιδευτικοί Πυρήνες
Ασφαλές Σχολείο
για το Διαδίκτυο
Μικροί Εκπαιδευτές
για το Διαδίκτυο
Κέντρο Ασφαλούς
Διαδικτύου
Ψηφιακά Υποστηριζόμενο
Περιβάλλον Μάθησης
Καταγράφουμε τη Μνήμη
Παραγωγή ντοκιμαντέρ
από μαθητές και μαθήτριες
Μαθητικό Διαδικτυακό
Ραδιόφωνο
The European School Radio
and Podcasting Community for
Active Citizenship Education
Learning from
the Extremes