Εγκύκλιος

Σημείωση: Δίνεται παράταση περιόδου δηλώσεων συμμετοχής μέχρι τις 3 Απριλίου 2023. Η πρώτη συνάντηση θα είναι στις 3 Απριλίου 2023.