Σεμινάρια για γονείς

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Τα Σεμινάρια για Γονείς έχουν ως στόχο να στηρίξουν τους γονείς και κηδεμόνες των σχολικών μονάδων αφού αυτοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα σχολικής αποτελεσματικότητας. Τα Σεμινάρια για Γονείς προωθούν γονεϊκές δεξιότητες και συμβάλλουν στη σύνδεση σχολείου και οικογένειας.

Απευθύνονται σε γονείς μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων (Δημοτικής / Προσχολική / Ειδικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

Διεξάγονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης από εξωτερικούς συνεργάτες του Π.Ι., οι οποίοι επιλέγονται μέσα από σχετική διαδικασία διαμόρφωσης μητρώου εκπαιδευτών. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των Σεμιναρίων για Γονείς, είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη.

Οργανώνονται από τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων γίνεται κυρίως σε απογευματινό χρόνο και συνήθως, μετά από συνεννόηση με τη σχολική μονάδα και διαρκούν γύρω στις δύο ώρες. 

Κάθε Σύνδεσμος Γονέων μπορεί να υποβάλει αίτηση για μέχρι και δύο Σεμινάρια κάθε σχολικό έτος.

Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy