Εγκύκλιος

Παράρτημα 1: Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Πεδουλά

Παράρτημα 2: Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Παναγιάς

Παράρτημα 3: Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Αθαλάσσας

Παράρτημα 4: Προγράμματα για γονείς και παιδια ΚΠΕ Ακρωτηρίου

Παράρτημα 5: Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο

Παράρτημα 6: Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Σαλαμιούς