Προγράμματα Επιμόρφωσης

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστιάνα Σταύρου
Phone22402479

Γιώτα Παναγιώτου
Phone22402464

Νάσια Στεφάνου
Phone22402426

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Phone22402350

 

Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης MOODLE

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων (ΥΤ) με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα

Το διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων (ΥΤ) με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Σχολικής Εκπαίδευσης και Υπηρεσίες/Δομές του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στόχος του Προγράμματος Επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας από τη θέση του θεσμικού τους ρόλου ως ΥΤ. Αναμένεται ότι η ενδυνάμωση των ΥΤ σε αυτή τη θεματική, θα τους δώσει την ικανότητα να καταστούν ικανοί/ικανές ώστε να συμβάλουν στη στήριξη όλων των παιδιών, με σκοπό να αναπτυχθεί ένας υγιής και δυνατός δεσμός του παιδιού με τον/την εκπαιδευτικό του, το τμήμα του και το σχολείο του και αυτός ο δεσμός να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για θέματα βίας και παραβατικότητας.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε ασύγχρονη μορφή, μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Μάθησης (ΔΠΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον δικό τους προσωπικό ρυθμό. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2023-2024, το Πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο από τις 15 Νοεμβρίου 2023 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και το περιεχόμενό του αποτελείται από τρεις (3) θεματικές ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των εισηγητών/εισηγητριών, καθώς και μικρό αριθμό δραστηριοτήτων με άμεση ανατροφοδότηση (quiz). Μετά την ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων και τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης, το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών.

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Προγράμματος: 12 ώρες

Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με την άμεση πρόσβασή σας και παρακολούθηση του Προγράμματος στο ΔΠΜ, μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Εκπαιδευομένων που έχει ετοιμαστεί για το Πρόγραμμα:

Οδηγός Εκπαιδευομένων

Εγκύκλιος