Προγράμματα Επιμόρφωσης

Έντυπα

MOODLE: Οδηγός εκπαιδευομένων

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστιάνα Σταύρου
Phone22402479

Γιώτα Παναγιώτου
Phone22402464

Νάσια Στεφάνου
Phone22402426

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Phone22402350

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης MOODLE

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων (ΥΤ) με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα

Το διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων (ΥΤ) με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Σχολικής Εκπαίδευσης και Υπηρεσίες/Δομές του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στόχος του Προγράμματος Επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας από τη θέση του θεσμικού τους ρόλου ως ΥΤ. Αναμένεται ότι η ενδυνάμωση των ΥΤ σε αυτή τη θεματική, θα τους δώσει την ικανότητα να καταστούν ικανοί/ικανές ώστε να συμβάλουν στη στήριξη όλων των παιδιών, με σκοπό να αναπτυχθεί ένας υγιής και δυνατός δεσμός του παιδιού με τον/την εκπαιδευτικό του, το τμήμα του και το σχολείο του και αυτός ο δεσμός να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για θέματα βίας και παραβατικότητας.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε ασύγχρονη μορφή και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον δικό τους προσωπικό ρυθμό. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, το Πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος αποτελείται από τρεις (3) θεματικές ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των εισηγητών/εισηγητριών, καθώς και μικρό αριθμό δραστηριοτήτων με άμεση ανατροφοδότηση (quiz). Μετά την ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων και τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης, το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών.

Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα γίνεται μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy/), στην κατηγορία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ». Οι οδηγίες για εγγραφή στο Πρόγραμμα καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών, που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Προγράμματος: 12 ώρες

Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης (MOODLE) μπορείτε να βρείτε στον σχετικό οδηγό εκπαιδευομένων που έχει ετοιμαστεί.