Επικοινωνία

Δρ Γιώργος Τσαλακός

Phone22402310

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Υπό κατασκευή

Η ιστοσελίδα του Δεκάθλου Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους τρόπους αξιοποίησης βιωματικών δραστηριοτήτων σε διαγωνιστική μορφή στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (και όχι μόνο) στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση. Μέσα από την εφαρμογή ενός τέτοιου διαγωνισμού επιτυγχάνεται η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για το μάθημα και τις δραστηριότητες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η/ο εκπαιδευτικός.
Στην ενότητα Δομή, οργάνωση και υλοποίηση περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι εφαρμογής του ΔΦΕ: το ΔΦΕ ως μέθοδος διαμορφωτικής αξιολόγησης, το ΔΦΕ ως εργαλείο επανάληψης, το ΔΦΕ ως Πανηγύρι Επιστήμης. Για κάθε τρόπο περιγράφεται η δομή, η διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης του ΔΦΕ. Παρατίθενται τα εργαλεία, που χρησιμοποιούνται σε κάθε τρόπο εφαρμογής.
Στην ενότητα Παραδείγματα δραστηριοτήτων για το ΔΦΕ περιγράφονται δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την εφαρμογή του ΔΦΕ. Για κάθε δραστηριότητα παρατίθεται ο κατάλογος των υλικών που χρειάζονται για τη δραστηριότητα, περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας (η περιγραφή μπορεί να συνοδεύεται με φωτογραφίες ή/και βίντεο της διαδικασίας. Επίσης, υπάρχει αναφορά για το διδακτικό αντικείμενο (μάθημα, τάξη, κεφάλαιο), στο οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα. Τέλος, υπάρχουν προτεινόμενα φύλλα εργασίας για τη δραστηριότητα. Στόχος είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της ενότητας αυτής με νέες δραστηριότητες.
Στην ενότητα Δράσεις του ΔΦΕ περιγράφονται δράσεις του ΔΦΕ που έχουν υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς σε σχολεία.
Στην ενότητα Επιμορφώσεις για το ΔΦΕ  παρατίθενται οι επιμορφώσεις για το ΔΦΕ, οι οποίες έχουν προγραμματισθεί για την τρέχουσα σχολική χρονιά, έτσι ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για το θέμα. Το ΔΦΕ προσφέρεται ως Προαιρετικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης (ξεχωριστά για Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση) και ως Σεμινάριο σε Σχολική Βάση. Επίσης, συνήθως προσφέρεται και στις Μέρες Εκπαιδευτικού, τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση.
Στην ενότητα Το Δέκαθλο Μαθήματος περιγράφεται η μεταφορά της ιδέας του ΔΦΕ σε οποιοδήποτε μάθημα. Παρατίθενται παραδείδγματα αξιοποίησης της ιδέας αυτής από εκπαιδευτικούς σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
Στην ενότητα Χρήσιμοι σύνδεσμοι υπάρχουν σύνδεσμοι για ιστοσελίδες και βιβλιογραφία, κυρίως για τα πιο κάτω θέματα:
  • Πειράματα με απλά υλικά
  • Η παιχνιδοποίηση στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών
  • Διαμορφωτική αξιολόγηση

Στην τελευταία ενότητα αναρτώνται οι Εγκύκλιοι και οι Ανακοινώσεις που σχετίζονται με το ΔΦΕ.